Operasyonel Kiralama Konferansı 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da
Leaseurope İstatistikleri (Eylül 2012)
TBBB Kanun Tasarsı Komisyon Raporu (23 Mart 2012)
Finansal Kiralama işlemlerinde imalat makinelerinde KDV oranını %1’e indiren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (27 Kasım 2011)
The IASB and FASB are currently developing a new standard for accounting for lease and rental contracts
PWC-Benchmark study for leasing (17 August 2010)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV oranları 01 Aralık 2013
Yurt Dışından Yapılacak Finansal Kiralamalara İlişkin Usul ve Esaslar
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılılan Değişikliklerin İşlenmiş Hali (18/06/2011)
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18/06/2011)
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı “Tedbirler Yönetmeliği”
Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan sözleşmelerde damga vergisi ve harç uygulaması
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değiliklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV oranları 31/12/2007
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı Ve İzahnamesi İle Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim Ve İçeriği Hakkında Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO:319)
Mal Gruplarýna Göre (YTL)

2015 YILI MAL GRUPLARINA GÖRE DAÐILIM

2015 YILI SEKTÖRLERE GÖRE DAÐILIM

2014 YILI MAL GRUPLARINA GÖRE DAÐILIM

2014 YILI SEKTÖRLERE GÖRE DAÐILIM

2013 YILI MAL GRUPLARINA GÖRE DAÐILIM

2013 YILI SEKTÖRLERE GÖRE DAÐILIM

2012 YILI MAL GRUPLARI(VARLIK KODLARINA GÖRE)

2012 YILI SEKTÖRLER

KONSOLÝDE BÝLANÇO VE KAR/ZARAR TABLOLARI

ÝÞLEM HACMÝ TAHMÝNLERÝ 2013-2018

YILLAR ÝTÝBARÝYLE TÜRKÝYE’DE LEASÝNG PENETRASYON ORANLARI

Mal Gruplarýna Göre (TL)

Sektörlere Göre (TL)

2012   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2012   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2011   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2011   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2010   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2010   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2009   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2009   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2008   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2008   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2007   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2007   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2006   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2006   Üç’er Aylýk

Yýllýk

 

 

 

 

 

 

Mal Gruplarýna Göre (USD)

Sektörlere Göre (USD)

2012   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2012   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2011   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2011   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2010   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2010   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2009   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2009   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2008   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2008   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2007   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2007   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2006   Üç’er Aylýk

Yýllýk

2006   Üç’er Aylýk

Yýllýk

 

e-Leasing Dünyası Bülteni Kasım 2012
e-Leasing Dünyası Bülteni Ocak 2011
e-Leasing Dünyası Bülteni Eylül 2008
Leasing Dünyası Bülteni (sayı 19)
Fider
  ©2008 Tüm Haklarý Saklýdýr. FÝDER
  
Tasarýn ve Uygulama Geliiþtirme Argesoft Tarafýndan Yapýlmýþtýr.
Tasarým ve Uygulama Argesoft tarafýndan geliþtirilmiþtir.