Görevi

 

 

Genelgeler ve Duyurular

 

Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2006 Çarşamba

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

 

İKİ YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE DÖRT YILDAN KISA SÜRELİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENEBİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Bilindiği üzere; 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununda asgari dört yıl olan finansal kiralama sözleşmesi süresinin, 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”in 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu Kurumca onaylanan mallarda iki yıldan az olmamak üzere dört yıldan kısa olabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu Kurumca onaylanan mallar ile finansal kiralama sözleşme süresinin iki yıldan az olmamak üzere dört yıldan kısa düzenlenmesine ilişkin  usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu itibarla,

 

-     Ekte yer alan listede bulunan malların konu olduğu finansal kiralama sözleşmelerinin süresinin iki yıldan kısa olmamak üzere dört yıldan kısa olarak belirlenmesi ve söz konusu listede bulunan malların konu olduğu finansal kiralama sözleşmelerinin süresi hakkında şirketler tarafından Kurumumuza başvurulmaması,

 

-     Söz konusu listede yer almayan malları kapsayan finansal kiralama sözleşmelerinde sürenin iki yıldan kısa olmamak üzere dört yıldan kısa olmasına ilişkin taleplerin bulunması halinde söz konusu sözleşme konusu malların listeye eklenmesine ilişkin başvuruların Finansal Kiralama Derneği (FİDER) üyesi şirketler tarafından FİDER’e yapılması ve bu başvuruların FİDER tarafından toplulaştırılarak değerlendirilmesi sonucunda, listeye eklenmesi talep edilen malın teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğuna ilişkin olarak ilgili uzman kuruluşlar tarafından hazırlanmış rapor ile birlikte FİDER’ce Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa Kurumumuza başvuruda bulunulması,

 

-     FİDER üyesi olmayan şirketler tarafından listeye eklenmesi talep edilen malın teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğuna ilişkin olarak ilgili uzman kuruluşlar tarafından hazırlanmış rapor ile birlikte Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa bizzat Kurumumuza başvuruda bulunulması

 

gerekmektedir.

                       

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

EKLER İÇİN Tıklayınız

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.