Görevi

   

 

Genelgeler ve Duyurular

 

Karar Tarihi: 17.01.2008 Perşembe

Karar Sayısı : 2452

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Kurul Başkanlığının 16/1/2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16/1/2008 tarih ve BDDK.UYII.130/136-800 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

5582 sayılı "Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"a istinaden, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin konut finansmanı alanında yetkilendirilmeleri aşamasında izlenecek usul ve esaslar hakkındaki 7/6/2007 tarihli ve 2204 sayılı Kurul Kararında belirlenen şartlara ilave olarak, konut finansmanı alanında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilen şirketler için; finansal kiralama şirketlerinin konut finansmanı faaliyetinden kaynaklanan net finansal kiralama alacakları ile finansman şirketlerinin konut finansmanı kapsamında kullandıracakları kredilerin toplam tutarının özkaynakların on beş katı ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.

 


Çalışma Zamanı Hatası

'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

Çalışma Zamanı Hatası

Açıklama: Sunucuda bir uygulama hatası oluştu. Bu uygulamanın geçerli özel hata ayarları uygulama hatasıyla ilgili ayrıntıların uzaktan görüntülenmesini engelliyor (güvenlik nedenleriyle). Ancak yerel sunucu makinesinde çalıştırılan tarayıcılarla görüntülenebilir.

Ayrıntılar: Bu özel hata iletisinin ayrıntılarının uzak makinelerde gösterilebilmesi için, lütfen geçerli web uygulamasının kök dizininde "web.config" adlı bir yapılandırma dosyasında <customErrors> etiketi oluşturun. Sonra, bu <customErrors> etiketinin "mode" özniteliğini "Off" olarak ayarlayın.


<!-- Web.Config Yapılandırma Dosyası -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notlar: Gördüğünüz geçerli hata sayfasını özel bir hata sayfasıyla değiştirmek için, uygulamanın <customErrors> yapılandırma etiketinin "defaultRedirect" özniteliğini, özel hata sayfasının URL'sini işaret edecek şekilde değiştirin.


<!-- Web.Config Yapılandırma Dosyası -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>