Görevi

   

 

Genelgeler ve Duyurular

 

Karar Tarihi: 17.01.2008 Perşembe

Karar Sayısı : 2452

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Kurul Başkanlığının 16/1/2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16/1/2008 tarih ve BDDK.UYII.130/136-800 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

5582 sayılı "Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"a istinaden, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin konut finansmanı alanında yetkilendirilmeleri aşamasında izlenecek usul ve esaslar hakkındaki 7/6/2007 tarihli ve 2204 sayılı Kurul Kararında belirlenen şartlara ilave olarak, konut finansmanı alanında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilen şirketler için; finansal kiralama şirketlerinin konut finansmanı faaliyetinden kaynaklanan net finansal kiralama alacakları ile finansman şirketlerinin konut finansmanı kapsamında kullandıracakları kredilerin toplam tutarının özkaynakların on beş katı ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.