15 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

 

Tebliğ

 

 

 

 

 

15 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27201

TEBLİĞ

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE

ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe geçici madde 1 den sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde 2 eklenmiştir.

          “Birden fazla borcu olan müşterilere ilişkin 1/3/2010 tarihine kadarki uygulama

          GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen alacaklardan, ödemelerinde aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde gecikme olmayanlar için özel karşılık ayrılması 1/3/2010 tarihine kadar şirketlerin ihtiyarındadır.”

          MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.