9 Nisan 2010 CUMA

 

 

 

Tebliğ

 

 

 

 

9 Nisan 2010 CUMA

Resmî Gazete

 

 

 

Sayı : 27547

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE

ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

          MADDE 1 – 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 2 nci maddesinde ve bu maddenin başlığında yer alan “1/3/2010” ibareleri “1/3/2011” şeklinde değiştirilmiştir.

          MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/3/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.