9 Nisan 2010 CUMA

 

 

 

Tebliğ

 

 

 

 

9 Nisan 2010 CUMA

Resmî Gazete

 

 

 

Sayı : 27547

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE

ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

          MADDE 1 – 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 2 nci maddesinde ve bu maddenin başlığında yer alan “1/3/2010” ibareleri “1/3/2011” şeklinde değiştirilmiştir.

          MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/3/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.

 


Çalışma Zamanı Hatası

'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

Çalışma Zamanı Hatası

Açıklama: Sunucuda bir uygulama hatası oluştu. Bu uygulamanın geçerli özel hata ayarları uygulama hatasıyla ilgili ayrıntıların uzaktan görüntülenmesini engelliyor (güvenlik nedenleriyle). Ancak yerel sunucu makinesinde çalıştırılan tarayıcılarla görüntülenebilir.

Ayrıntılar: Bu özel hata iletisinin ayrıntılarının uzak makinelerde gösterilebilmesi için, lütfen geçerli web uygulamasının kök dizininde "web.config" adlı bir yapılandırma dosyasında <customErrors> etiketi oluşturun. Sonra, bu <customErrors> etiketinin "mode" özniteliğini "Off" olarak ayarlayın.


<!-- Web.Config Yapılandırma Dosyası -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notlar: Gördüğünüz geçerli hata sayfasını özel bir hata sayfasıyla değiştirmek için, uygulamanın <customErrors> yapılandırma etiketinin "defaultRedirect" özniteliğini, özel hata sayfasının URL'sini işaret edecek şekilde değiştirin.


<!-- Web.Config Yapılandırma Dosyası -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>